دکتر میرمعصومی

بایگانی جراحی لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی در اصفهان
دانستنی‌های زنان

جراحی لاپاراسکوپی در اصفهان

جراحی لاپاراسکوپی با دقت بسیار بالا کاربردهای بسیار زیادی دارد. این روش قادر به تشخیص برخی بیماری های شکمی، رحمی و حتی سرطان بوده و