دکتر میرمعصومی

بایگانی چرا باید در بارداری فولیک اسید مصرف کنیم ؟

مصرف فولیک اسید در بارداری
بارداری و زایمان

مصرف فولیک اسید در بارداری

رعایت رژیم غذایی سالم و متنوع در بارداری به شما کمک می کند تا بیشتر ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن خود را