دکتر میرمعصومی
Search
Close this search box.

 

نوبت دهی تلفن گویا دکتر میرمعصومی

شما عزیزان میتوانید جهت ثبت نوبت با شماره تلفن های گویای زیر تماس بگیرید.

تلفن: 03132261419
راهنمای سامانه نوبت دهی تلفن گویا مطب دکتر فخرالسادات میرمعصومی

تماس با شماره تلفن 03132261419
پس از شنیدن کامل صدای اپراتور جهت اطلاع از خدمات کلید ۱، اطلاع از آدرس و روزهای کاری کلید ۲، ثبت نوبت کلید ۳، ارتباط با پذیرش کلید ۴، ارتباط با مشاوره رایگان کلید ۵، ، ارتباط با مدیریت کلید ۶ ، و گذاشتن پیام کلید۷ را فشار دهید.
جهت ورود به سامانه نوبت دهی کلید ۱ را فشار دهید.
با ورود به سامانه نوبت دهی ، از کلید ۳ جهت دریافت نویت استفاده کنید.
اگر میخواهید با کد ملی نوبت دریافت کنید کلید ۱ ، اگر از شماره پرونده خود اطلاع دارید کلید شماره ۲ و اگر اتباع خارجی می باشید کلید ۳ را فشار دهید
اگر در مرحله قبل کلید ۱ را فشار داده اید کد ملی خود را وارد نمایید و اگر کلید ۲ را فشار داده اید شماره پرونده خود را وارد نموده و کلید * را فشار دهید و اگر گزینه ۳ اتباع خارجی را انتخاب کرده اید شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.
سامانه پس از یافتن اولین نوبت خالی برای شما، نوبت را اعلام نموده و جهت قطعی کردن نوبت یافت شده کلید ۱ را فشار دهید.
نوبت برای شما ثبت قطعی شد، اپراتور تاریخ و ساعت نوبت را برای شما اعلام میکند.
اپراتور جهت پیگیری های آتی از شما میخواهد یک شماره همراه وارد نمایید.
پس از ورود شماره همراه فرایند دریافت نوبت تمام شده و ارتباط قطع میشود.
سامانه پس از قطع تماس یک پیامک یادآوری برای شما ارسال مینماید.

پیاده سازی و اجرای نوبت دهی تلفن گویا : www.clinic24h.com